Trang điểm cho mùa Thu theo phong cách Hàn Quốc

0
119

Phong cách trang ?i?m Hàn Qu?c n?i b?t nh?t là s? hài hòa: t?t c? ??u trông r?t t? nhiên, trong tr?o, son ph?n nh? làn da th? hai, giúp h? ??p h?n trên chính nh?ng ???ng nét khuôn m?t h?.

1/ L?p n?n trong veo t?a sáng:

Mu?n có l?p n?n phong cách Hàn Qu?c m?n sáng long lanh nh? ch?a n??c, nh? ph? s??ng, b?n c?n chú ý các b??c sau:

– D??ng ?m th?t k? cho da c?ng m?ng n??c. Tr?n kem lót v?i ph?n b?t sáng (highlight) d?ng l?ng r?i thoa ??u kh?p m?t.

– Ch?m kem che khuy?t ?i?m lên các v?t thâm, m?n, qu?ng m?t r?i ?ánh CC cushion giàu d??ng ?m che ph? m?t l?p m?ng hoàn h?o.

trang-diem-cho-mua-thu-theo-phong-cach-han-quoc-01

– Thoa ph?n highlight vào ph?n ch? U t?c là t? gò má vòng lên thái d??ng và d?ng l?i phía bên trên chân mày. Chút xíu vào chóp m?i, c?m, nhân trung n?u c?n thi?t.

– X?t phun s??ng m?t l?p m?ng n??c khoáng lên m?t ?? gi? ?m và giúp toàn b? l?p trang ?i?m m?m m?i, lâu phai h?n.

2/ ?ôi m?t:

Mu?n ?ôi m?t thêm long lanh, b?n dùng m?t n??c màu ?en k? m?t ???ng sát mí trên, h?t nh? ? ?uôi m?t và dùng chì sáp màu ng?c trai vi?n sát mí d??i. U?n cong lông mi và ch?i mascara th?t dày th?t cong. Dùng c? ch?i b?t chân mày màu nâu nh?t ?? chân mày dày t? nhiên.

trang-diem-cho-mua-thu-theo-phong-cach-han-quoc-02

Phong cách Hàn Qu?c mùa thu không chu?ng màu s?c r?c r? nh? mùa hè, c?ng ch?a ??n lúc gam tr?m lên ngôi nh? mùa ?ông. Khi trang ?i?m d?o ph? và công s?, b?n có th? ch?n ph?n m?t gam màu pastel, t??i sáng nh? nhàng nh? h?ng nh?t, cam ??t, xanh d?u,… ??i v?i ti?c t?i thì b?n hãy áp d?ng ki?u m?t khói màu nâu, xanh d??ng v?i nh? l?p lánh.

3/ ?ôi môi c?ng m?ng quy?n r?

trang-diem-cho-mua-thu-theo-phong-cach-han-quoc-03

Hàn Qu?c có ?a d?ng ch?ng lo?i son n??c, son tint, tint balm,… giúp ?ôi môi b?n ?? t??i c?ng m?ng nh? m?t mi?ng th?ch anh ?ào quy?n r?. Mu?n tr? trung b?n hãy thoa son ki?u lòng môi, quy?n r? thì tô son ombre, “2-tones”, công s? thì m?t l?p son h?ng c?ng m?t l?p son bóng,… Nh? thoa son d??ng th?t dày ?? b?o v? môi tr??c các hóa ch?t c?a son nhé.

Ngu?n: T?p chí Phái ??p ELLE

 D.J. Fluker Authentic Jersey

BÌNH LUẬN