Giảm từ 3 – 5kg trong 1 tuần với công thức từ dưa hấu

1
162

Mùa hè d?a h?u là th?c ?n r?t ???c yêu thích giúp gi?i khát hi?u qu? h?n n?a nó còn giúp gi?m cân n?u b?n có m?t ch? ?? ?n h?p lí. Các ch? em theo dõi bài vi?t sau ?? bi?t công th?c gi?m cân b?ng d?a h?u trong m?t tu?n không?

giam-tu-3-5kg-trong-1-tuan-voi-cong-thuc-tu-dua-hau-01

Công d?ng c?a d?a h?u

D?a h?u có v? ng?t mát, không ??c, gi?i nhi?t, thành ph?n ch? y?u c?a d?a h?u là n??c (ch?a 94% n??c) l?i r?t ít calories, vì th? b?n có th? ?n d?a h?u c? ngày dài mà không lo v??t ng??ng calories quy ??nh. H?n n?a, d?a h?u c?ng khi?n b?n mau no h?n, làm gi?m l??ng th?c ?n n?p vào trong ngày c?a b?n, vì v?y d?a h?u ???c xem là th?c ??n gi?m cân lý t??ng cho ng??i béo.

D?a h?u còn giàu s?t, phospho, canxi và ??c bi?t là magiê, giúp lo?i b? cholesterol d? th?a ra kh?i c? th?, làm cho c? r?n ch?c, da m?m m?i, ?n ??nh huy?t áp, giúp gan và th?n ho?t ??ng t?t.

D?a h?u r?t giàu citrulline, m?t lo?i axit amin c?n thi?t cho c? th?. Lo?i ch?t này ???c dùng trong nhi?u th?c u?ng dinh d??ng nên nó s? cung c?p ??y ?? n?ng l??ng cho ho?t ??ng th??ng ngày c?a b?n.

Ngoài ra, ?n d?a h?u không ph?i ch? ?? gi?m cân. D?a h?u còn ch?a nhi?u vitamin A, C và lycopene. Có th? nói d?a h?u là t?ng h?p các d??ng ch?t giúp da ch?m lão hóa, ??ng th?i d??ng da tr?ng m?n t? bên trong.

Công th?c gi?m cân b?ng d?a h?u

N??c ép d?a h?u: Th?c ??n gi?m cân t? n??c ép d?a h?u có v? th?m, ng?t r?t ngon. B?n hãy ép d?a h?u, b? vào t? l?nh và dùng m?i khi th?y ?ói ho?c khát.

giam-tu-3-5kg-trong-1-tuan-voi-cong-thuc-tu-dua-hau-03

D?a h?u + Cà chua: Cho cà chua ?ã ???c g?i v?, b? h?t và ch?n qua n??c sôi ép cùng d?a h?u ?? u?ng hàng ngày.

D?a h?u + Trà: V?a u?ng trà v?a th??ng th?c d?a h?u là th?c ??n gi?m cân ?? b?n gi?i nhi?t cho mùa hè.

D?a h?u ??p l?nh: B?n ch? c?n ??p l?nh d?a h?u, có th? dùng chung v?i mu?i là b?n ?ã có ngay món tráng mi?ng, món ?n v?t ngon lành.

L?u ý:

Tr??c và sau khi t?p luy?n n?u b?n dùng 1 ly n??c ép d?a h?u thì t?c ?? gi?m cân s? t?ng lên nhi?u do d?a h?u b? sung n?ng l??ng và n??c c?p t?c mà không ch?a nhi?u calories nh? các lo?i n??c u?ng b? sung n?ng l??ng khác.

Dùng th?c ??n gi?m cân b?ng d?a h?u thay cho b?a sáng, n?u mu?n gi?m cân b?n tuy?t ??i không ???c nh?n ?n sáng.

Tr??c khi ?n các b?a chính trong ngày, hãy u?ng m?t ít n??c ép d?a h?u và cà chua ?? gi?m c?n thèm ?n và giúp no lâu, ?n ít h?n.

Sau 6 gi? chi?u, n?u thèm ?n ho?c th?y ?ói, b?n nên ?n m?t vài mi?ng d?a h?u thay vì ?n các món ?n khác.

Kiên trì th?c hi?n th?c ??n gi?m cân t? d?a h?u trong vòng 1 tu?n k?t h?p v?i th? thao 30 phút/ngày, b?n s? gi?m t? 1,5 – 2kg.

V?i th?c ??n gi?m cân b?ng d?a h?u trong 1 tu?n nhanh chóng hi?u qu? trên ?ây n?u b?n ch?m ch? áp d?ng thì s? l?y l?i vóc dáng thon g?n nhanh chóng h?n n?a l?i có m?t làn da ??p tr? trung. Dan Fouts Authentic Jersey

1 BÌNH LUẬN

  1. Chào bạn
    Theo mình nghĩ thì dưa hấu cũng không nên ăn quá nhiều vì nó rất ngọt thì chắc chắn là có nhiều đường. Việc ăn quá nhiều dưa hấu có thể làm tăng đường huyết trong máu và kích thích hóc môn insulin tích mỡ.
    Nhưng nếu ăn vừa phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện đúng cách và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ an toàn thì sẽ giúp giảm cân an toàn, hiệu quả.

BÌNH LUẬN